C/ Ramon Batlle, 39-45 - 08030 Barcelona

933 468 001

Educació primària

Educació primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

A l’etapa de primària consolidem les bases assolides en l’etapa d’educació infantil i seguim estimulant les competències dels nens i nenes. Durant els sis cursos de primària a FEDAC Sant Andreu, els acompanyem en la descoberta de les seves capacitats i talents personals, i ens bolquem especialment perquè cada infant prengui consciència del seu procés d’aprenentatge per poder liderar-se i esdevenir un aprenent autònom.

També posem especial atenció a l’acompanyament personal i convivencial perquè nens i nenes descobreixin el valor de cooperar i siguin receptius a les necessitats de l’entorn. Alhora, al llarg de la primària treballem per desenvolupar les competències comunicatives dels nostres alumnes en tres idiomes (català, castellà i anglès) i la competència matemàtica, i integrem l’ús d’eines digitals en l’aprenentatge amb la incorporació del model 1x1 d’ordinadors Chromebook des de 3r de primària.

Projectes de l’etapa

Llegim en parella
El projecte Llegim en parella està basat en la tutoria entre iguals; és a dir, parelles d’alumnes de 1r i 2n de primària que aprenen a través d’una activitat estructurada. Per una banda, l’alumne de 2n de primària amb el rol de tutor aprèn, perquè ensenyar pot ser també una bona manera d’aprendre. I, de l’altra, l’alumne tutoritzat de 1r de primària aprèn gràcies a l’ajuda ajustada i permanent del seu company tutor. Els objectius del projecte són la millora de la competència lectora, especialment la comprensió lectora, i de la competència en expressió escrita, específicament en el procés de composició de textos.
Ludi Primària, aprenentatge integrat de la llengua catalana i castellana

Ludi Primària és projecte de lectoescriptura dissenyat per facilitar l’adquisició i la transferència dels continguts que són comuns en llengua catalana i llengua castellana, tot evitant les repeticions.

L’objectiu és ajudar els alumnes de 1r, 2n i 3r de primària a desenvolupar les competències lingüístiques i comunicatives en els dos idiomes, així com promoure el gust per les llengües i treballar la comprensió lectora. També permet treballar la diversitat a l’aula a través de l’aprenentatge adaptatiu o dinàmiques de lectura comprensiva. 

Innovamat

Durant els sis cursos de primària impulsem el projecte Innovamat, que permet que els alumnes participin de l’aprenentatge de les matemàtiques en un ambient competencial, creant converses a partir de reptes engrescadors.

A més, amb l’ajuda de material manipulatiu, els nens i nenes tenen l’oportunitat de descobrir i entendre les matemàtiques a través de la vivència personal i la manipulació, fet que n’afavoreix la comprensió i l’aprenentatge. 

Global English

Al llarg de la primària continuem potenciant la llengua anglesa més enllà de les hores curriculars a través del projecte Global English. L’objectiu és afavorir en els alumnes l’assoliment d’un alt grau de competència comunicativa en llengua anglesa.

Per això, impartim en llengua anglesa els continguts de l’àrea de visual i plàstica (Arts & Craft) en tots els cursos de primària, i a 5è i 6è també fem en anglès la matèria de ciència (Science). 

Treball globalitzat

A FEDAC Sant Andreu apostem pel treball globalitzat presentant situacions reals als alumnes.

En aquests projectes de treball globalitzat, integrem els continguts clau de diferents àmbits de coneixement en els reptes que els proposem, mentre que els docents ens convertim en guies de l’aprenantatge perquè els nens i nenes vagin resolent les diferents situacions individualment i en grup cooperatiu. 

Activitats complementàries

Com a escola concertada, oferim una sèrie d’activitats complementàries dins de l’horari lectiu i per a tots els alumnes. Aquestes activitats reforcen la qualitat del nostre projecte educatiu i l’aprenentatge i l’evolució dels nens i nenes. A l’etapa d’educació primària oferim les següents activitats complementàries:

  • LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
  • Oratòria
  • Art i tecnologia:artTIC
  • Ambients d'aprenentatge
  • Escacs educatius: eskcmat
  • Interioritat: TUtopia

Consulta els detalls de les complementàries de primària en aquest pdf.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website