C/ Ramon Batlle, 39-45 - 08030 Barcelona

933 468 001

Projectes de FEDAC Sant Andreu

Projectes de l'escola FEDAC Sant Andreu

A més de dur a terme els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Sant Andreu participem també en una sèrie de projectes d’escola que pretenen estimular el compromís de l’alumne amb el seu aprenentatge. Són propostes motivadores que es fonamenten en els talents de l’alumnat i que permeten un aprenentatge global i més aplicat en el dia a dia.

Escola multilingüe

El projecte multilingüe de FEDAC Sant Andreu s’emmarca dins el projecte lingüístic 3L de potenciació de les llengües de la FEDAC. A la nostra escola treballem el català, el castellà i l’anglès de forma sistemàtica ja des de l’etapa d’educació infantil i, a la secundària, inclouem la possibilitat d’aprendre alemany com a segona llengua estrangera de forma optativa.

Cada curs comptem amb un auxiliar nadiu de conversa en anglès, que participa en activitats educatives amb els alumnes de totes les etapes amb l’objectiu de potenciar la comprensió i expressió oral en aquesta llengua.

També estem presents en la plataforma eTwinning, que promou la realització de projectes amb escoles d’altres països d’Europa mitjançant les tecnologies de la comunicació. Aquests projectes escolars europeus faciliten els intercanvis culturals i que els alumnes utilitzin la llengua anglesa en un context comunicatiu real.

Un altre aspecte destacable de la nostra escola és la potenciació de les habilitats d’expressió dels nostres alumnes al llarg de tota la trajectòria escolar amb l’activitat complementària d’Oratòria, que impartim dins de l’horari escolar.

Erasmus+

Ja fa diversos anys que a FEDAC Sant Andreu participem en el programa europeu Erasmus+ amb l’objectiu de potenciar la competència comunicativa i intercultural d’infants, joves i docents de l’escola. El programa Erasmus+ dona l’oportunitat a educadors i alumnes de realitzar mobilitats europees en el marc dels projectes que realitzem amb altres escoles d’Europa. D’aquesta manera, els projectes Erasmus+ promouen també la construcció de la consciència de ciutadania europea, permeten conèixer l’àmplia diversitat lingüística i cultural de la Unió Europea i contribueixen al desenvolupament de competències transversals.

Batxillerat Dual

El Batxillerat Dual és un programa optatiu que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions de batxillerat simultànies: la del nostre país i la dels Estats Units (American High School Diploma). Aquest títol és oficial i reconegut a tot el món, gestionat a través d’Academica International Studies.

Els alumnes poden iniciar el Batxillerat Dual a 2n, 3r o 4t d’ESO. A través d’una plataforma online, cursen una sèrie de matèries en anglès de la secundària dels Estats Units. Tot plegat els permet adquirir i desenvolupar un conjunt d’habilitats personals, lingüístiques i tecnològiques, a més dels continguts acadèmics.

Competència digital integrada

A FEDAC Sant Andreu integrem les eines digitals en els processos d’aprenentatge, ajustant-les als objectius de cada curs i a les edats dels alumnes. Entenem les eines digitals com un instrument educatiu més que contribueix al desenvolupament i a la qualitat dels aprenentatges; i, alhora, vetllem i eduquem per l’ús responsable d’aquestes eines tenint cura de la privacitat.

Així, a educació infantil utilitzem tauletes i oferim una primera aproximació a la robòtica educativa. A partir de 2n curs de primària, els alumnes comencen a familiaritzar-se en l’entorn dels ordinadors Chromebook (Google for Education) i, des de 3r de primària, tots els nens i nenes disposen a l’escola d’un Chromebook d’ús personal per al treball escolar en plataformes educatives segures i tancades.

A l’etapa de secundària el material curricular és majoritàriament en format digital, i la robòtica educativa es consolida i s’integra a projectes interdisciplinaris. D’aquesta manera, garantim el desenvolupament d’una sòlida competència digital.

Robòtica educativa

La programació a través de la robòtica educativa és un llenguatge que contribueix al desenvolupament del pensament creatiu, el raonament logicomatemàtic i la resolució de problemes i reptes.

A FEDAC Sant Andreu acostem la tecnologia aplicada amb l’eina de la robòtica a infants i joves, i els ajudem a desenvolupar el pensament computacional. I ho fem, a més, posant valor a l’aplicació social de la tecnologia.

Per tot plegat, integrem la robòtica i la programació en totes les etapes educatives. A educació infantil, introduïm els infants en la robòtica a través dels ambients d’aprenentatge i el projecte Experimento, mentre que al llarg de la primària i la secundària la robòtica i la programació s’incorporen en el treball de projectes globalitzats. L’alumnat de secundària té, a més, la possibilitat de participar en la competició de robòtica de la First LEGO League

Escoles +sostenibles

Els Pots i Skamots són alumnes que dinamitzen la sostenibilitat a FEDAC Sant Andreu. Participen activament en la presa d’aquelles decisions necessàries perquè la nostra escola sigui un centre més compromès, més verd i més sensible envers el medi ambient.

Considerem que és imprescindible incorporar els valors de la sostenibilitat en l’educació dels infants i cultivar la responsabilitat social i ambiental, ja que les accions d’avui afecten el nostre futur i el de les properes generacions.

Així, a FEDAC Sant Andreu incorporem en l’educació la sensibilització i la participació activa en aspectes que apareixen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la UNESCO, com el consum responsable, l’ús sostenible dels recursos, la reducció dels residus, la reutilització, l’eficiència energètica…. 

Servei comunitari (APS)

A FEDAC Sant Andreu donem una especial rellevància a les activitats de servei comunitari a través dels projectes Aprenentatge-Servei (Aps). Aquesta proposta educativa combina els processos d’aprenentatge amb el servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Així, amb la metodologia Aprenentatge-Servei els alumnes es formen i aprenen continguts dels currículum mentre treballen i actuen sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Alguns dels projectes de servei comunitari en els quals participem són les col·laboracions amb el Rebost Solidari del barri, el Banc de Sang o el Programa #educaSJD de Sant Joan de Déu.

Gabinet psicopedagògic PANNDA

El gabinet psicopedagògic PANNDA és un projecte d’escola que vetlla per oferir una mirada inclusiva a tots els infants, atenent les possibles necessitats derivades del seu procés evolutiu. Part de la tasca del gabinet PANNDA és coordinar-se amb professionals externs que intervenen en processos de suport a l’alumnat o bé amb l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) de l’escola. Aquest assessorament psicopedagògic complementa el seguiment tutorial que realitza cada tutor a l’aula del procés de desenvolupament personal i acadèmic de l’alumnat.

 

L’equip del gabinet psicopedagògic PANNDA s’integra en la comissió de convivència i en la d’atenció a la diversitat, alhora que coordina el programa Proinfància de la Fundació "la Caixa". 

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website