C/ Ramon Batlle, 39-45 - 08030 Barcelona

933 468 001

Innovamat

Innovamat

Qui pensa que les matemàtiques són avorrides, no coneix Innovamat!

Innovamat, un dels projectes de primària, és una proposta didàctica per ensenyar i aprendre matemàtiques on es plantegen tasques i reptes competencialment rics. Aquestes tasques generen oportunitats d’aprenentatge i presenten els continguts de manera significativa. A més, aquests aprenentatges es desenvolupen a través d’una recerca col·laborativa a partir de preguntes i converses amb l’alumnat i amb la utilització de material manipulatiu. 

Aprendre matemàtiques és divertit amb Innovamat perquè es treballen els diferents continguts i processos amb dinàmiques diverses. Hi ha tres grans eixos per treballar les matemàtiques a Primària: Laboratori de Nombres, Aventures i App.

Al Laboratori de Nombres és on es construeixen els continguts de Numeració i Càlcul. En aquestes sessions es presenten i es treballen els diferents conceptes de manera cíclica durant tot el curs i es va augmentant progressivament la dificultat. Cada sessió està dividida en tres parts. La part inicial, l’Escalfem, on connectem amb els coneixements previs necessaris. La part troncal, el Conversem, on mitjançant la manipulació de material i les converses construïm el coneixement. I, la part final, l’Enregistrem, on practiquem i enregistrem els aprenentatges al quadern. 

A les Aventures es construeixen els continguts dels altres blocs com: Relació i canvi, Espai i forma, Estadística i atzar i Mesura. Les Aventures ens presenten, mitjançant una sèrie d’animació, un repte setmanal on els infants hauran d’utilitzar diferents estratègies per poder resoldre’l.

I amb l’App d’Innovamat, els infants poden practicar els continguts construïts tant al Laboratori com a les Aventures. El treball amb l’App permet una pràctica autònoma per part de l’alumnat i s’adapta constantment al seu ritme d’aprenentatge amb ajudes personalitzades.

Les matemàtiques amb Innovamat no poden ser mai avorrides per les diferents metodologies que es poden utilitzar, per la gran varietat de material manipulatiu que ofereix i, sobretot, perquè totes les tasques i reptes poden ser adaptats a la diversitat dels infants.