C/ Ramon Batlle, 39-45 - 08030 Barcelona

933 468 001

Els contes

Els contes

És a través dels contes que els infants canalitzen els seus pensaments i la seva afectivitat. Aquesta estona “l’hora del conte” a l’educació infantil es converteix en un moment màgic on infants i adults enforteixen vincles i comparteixen històries. A més a més és una eina fonamental pels infants perquè empatitzen amb els altres.

L’empatia, seria un dels aspectes emocionals més rellevants. Ens referim a la capacitat de posar-se en lloc dels altres tot descobrint nous mons reals i ficticis. 

De l’altra banda, com els nens i nenes integren el relat serà clau per a millorar l’estructura del seu llenguatge. Així enriquirem la seva expressió oral tant en la seva forma com en el seu contingut. Amplien el seu vocabulari conegut  i fomenten l’aprenentatge de la lectura i escriptura.

Un altre aspecte important és la conversa que s’estableix a partir del conte ja que és una estratègia educativa que resulta bàsica per vincular-se amb allò que ens volen explicar. També són importants els gestos, l’entonació que utilitzen, el vocabulari que fan servir i com interactuen amb els seus companys i companyes.

És un recurs per treballar l’atenció i l’escolta activa que és aquella que no només l’infant posa l’orella, sinó que fa saber a l’altre que és escoltat, que se l’entén.

També desenvolupen la memòria, transmeten uns valors i tradicions.

És una manera també de potenciar la imaginació, la curiositat i la creativitat. Així com també permet a l’infant resoldre els seus conflictes afectius i poder descarregar les seves angoixes.

A l’escola i a casa hem de fomentar el gust per la lectura des de ben petits.

En definitiva és una eina que aglutina la comunicació, la interacció social i l’aprenentatge. Els contes són un gran recurs educatiu pel desenvolupament integral dels infants i de les diferents capacitats que es treballen a infantil.

Els contes